Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Prehľad Vyhľadať informácie

Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Hlavná stránka.

Základné informácie
Meno firmy:Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Popis:Severoslovenská vodárenská spoločnosť
Služby:
- výroba a dodávka pitnej vody verejnými vodovodmi
- odvádzanie a čistenie odpadových vôd
- inžinierska, investorská a projektová činnosť pre výstavbu
- rekonštrukcie a opravy stavieb a zariadení vodohospodárskeho charakteru
- chemicko-technologická činnosť ( kontrola pitnej vody a kontrola kvality odpadových vôd v procese ich čistenia)
Prevádzka v Čadci:
U Kyzka 751, č.tel.: 041-4302511, 4302514,
č.faxu: 041-4302513
Prevádzka v Martine:
Kuzmányho 25, č.tel.: 043-42100111,
č.faxu: 043-4133685


IČO:36411256
Základné imanie:4589213000 Sk
Posledná aktualizácia:2005-09-15T04:49:44+02:00
Naposledy kontrolované:2005-09-15T04:49:45+02:00
Právna forma spoločnosti:
Forma
Akciová spoločnosť
Konanie v spoločnosti:
Konanie
Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
Telofóny:
TypTelefón:
Tel.044/ 433 16 21044/ 433 16 22
Tel.(041) 7061110
Fax044/ 432 24 72
Webstránka:
PopisWeb
Domovská stránkahttp://www.svsrk.sk
Webstránkahttp://www.svsas.sk
Adresa:
Adresa
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bôrická cesta 107, 01001 Žilina, Slovensko
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Bôrická cesta 107, 01001 Žilina, Slovensko
Činnosti firmy z orsr.sk:
Činnosť
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností v týchto zariadeniach
vnútroštátna nákladná cestná doprava
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
vykonávanie technických prehliadok potrubí
vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
technické testovanie, meranie a analýzy
maloobchod v rozsahu voľných živností
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
výroba priemyselných hnojív
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V - I
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K - I
protikorózna ochrana
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s poskytovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
výkon činnosti stavbyvedúceho
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
výkon činnosti stavebného dozoru
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Ďalšie informácie:
Informácie o spoločnosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. na portály spolocnosti.info.

Diskusia